Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاه
کتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

مشاهده سبد خرید

رفتار جهانگردی

رفتار جهانگردی

مهدی کروبی

این کتاب مشتمل است بر شش فصل. فصل اول شامل رفتار و فرهنگ و اهمیت آن‌ها و عوامل تشکیل‌دهندۀ فرهنگ و تقسیم‌بندی‌های کلی فرهنگ و عوامل اصلی توسعه فرهنگ است. در فصل دوم به فرهنگ‌پذیری و انواع آن در صنعت جهانگردی و جهانی شدن رفتار و فرهنگ و نگرش‌های خوش‌بینانه و بدبینانه نسبت به جهانی شدن و ارتباطات و صنعت جهانگردی و کلیات فرهنگ‌های جهانی از دیدگاه متفکران در ابعاد اجتماعی و سیاسی می‌پردازیم. در فصل سوم هم‌ فرهنگ‌ها را در ابعاد ایستایی و پویایی و نوآوری و صنعت جهانگردی و نقش ارزش‌ها در سیاست‌گذاری صنعت جهانگردی و نگرش نسبت به زمان و فرهنگ و رسمی ‌و غیررسمی‌ بودن رفتار و فرهنگ بررسی کرده‌ایم. در فصل چهارم به رفتار و ارتباطات کلامی‌ و غیرکلامی ‌و مهارت‌های مربوط به آن، پرداخته‌ایم. مهم‌ترین موضوع این فصل فرهنگ و ارتباطات غیرکلامی ‌و اهمیت چهره و بازخورهای آن در فرهنگ‌ها و زبان اشارات و حرکات دست‌ها و ارتباط آن‌ها با صنعت جهانگردی است از این لحاظ دربارۀ تشابهات و تفاوت‌ها در حوزه‌های رفتاری و فرهنگ در مورد گردشگران را تحلیل کرده‌ایم. در فصل پنجم مواردی مثل لامسه، فاصله، فضا، بو، رنگ، ژست و وضع بدن و صداهای آوایی، فرهنگ و رفتار بررسی شده است چرا که هر کدام از موارد فوق در ارتباطات بین‌فرهنگی منجر به اعمال رفتار خاصی می‌شود، چنانچه در تعامل بین میزبان و میهمان این رفتار ناشناخته باشد موجب سوء‌تفاهماتی می‌شود که به صنعت جهانگردی ضرر می‌رساند. و در نهایت در فصل ششم به نقش فناوری‌های ارتباطی و توسعۀ گردشگری و کارکرد آن‌ها در جهانگردی و وظایف و نقش ارتباطات به‌طور کلی و به‌خصوص وسایل ارتباط‌جمعی در شکل‌گیری رفتار و ارتباط مؤثر اشاره شده است. این کتاب برای کلیۀ کارشناسان صنعت گردشگری، مدیران و کارکنان هتل‌ها و سازمان میراث فرهنگی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات جهانگردی قرار گیرد تا بتوانند رفتار بین‌فردی و فرهنگی خود را بهبود بخشند و در نهایت ارتباط مؤثری داشته باشند.این کتاب مشتمل است بر شش فصل. فصل اول شامل رفتار و فرهنگ و اهمیت آن‌ها و عوامل تشکیل‌دهندۀ فرهنگ و تقسیم‌بندی‌های کلی فرهنگ و عوامل اصلی توسعه فرهنگ است. در فصل دوم به فرهنگ‌پذیری و انواع آن در صنعت جهانگردی و جهانی شدن رفتار و فرهنگ و نگرش‌های خوش‌بینانه و بدبینانه نسبت به جهانی شدن و ارتباطات و صنعت جهانگردی و کلیات فرهنگ‌های جهانی از دیدگاه متفکران در ابعاد اجتماعی و سیاسی می‌پردازیم. در فصل سوم هم‌ فرهنگ‌ها را در ابعاد ایستایی و پویایی و نوآوری و صنعت جهانگردی و نقش ارزش‌ها در سیاست‌گذاری صنعت جهانگردی و نگرش نسبت به زمان و فرهنگ و رسمی ‌و غیررسمی‌ بودن رفتار و فرهنگ بررسی کرده‌ایم. در فصل چهارم به رفتار و ارتباطات کلامی‌ و غیرکلامی ‌و مهارت‌های مربوط به آن، پرداخته‌ایم. مهم‌ترین موضوع این فصل فرهنگ و ارتباطات غیرکلامی ‌و اهمیت چهره و بازخورهای آن در فرهنگ‌ها و زبان اشارات و حرکات دست‌ها و ارتباط آن‌ها با صنعت جهانگردی است از این لحاظ دربارۀ تشابهات و تفاوت‌ها در حوزه‌های رفتاری و فرهنگ در مورد گردشگران را تحلیل کرده‌ایم. در فصل پنجم مواردی مثل لامسه، فاصله، فضا، بو، رنگ، ژست و وضع بدن و صداهای آوایی، فرهنگ و رفتار بررسی شده است چرا که هر کدام از موارد فوق در ارتباطات بین‌فرهنگی منجر به اعمال رفتار خاصی می‌شود، چنانچه در تعامل بین میزبان و میهمان این رفتار ناشناخته باشد موجب سوء‌تفاهماتی می‌شود که به صنعت جهانگردی ضرر می‌رساند. و در نهایت در فصل ششم به نقش فناوری‌های ارتباطی و توسعۀ گردشگری و کارکرد آن‌ها در جهانگردی و وظایف و نقش ارتباطات به‌طور کلی و به‌خصوص وسایل ارتباط‌جمعی در شکل‌گیری رفتار و ارتباط مؤثر اشاره شده است. این کتاب برای کلیۀ کارشناسان صنعت گردشگری، مدیران و کارکنان هتل‌ها و سازمان میراث فرهنگی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات جهانگردی قرار گیرد تا بتوانند رفتار بین‌فردی و فرهنگی خود را بهبود بخشند و در نهایت ارتباط مؤثری داشته باشند.

مجوز کتاب

تومان 20000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.