Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

روان‌شناسی رشد (كودكی و نوجوانی) (جلد اول)

روان‌شناسی رشد (كودكی و نوجوانی) (جلد اول)

ديويد شافر

برای شناساندن رشد انسان به طور سنتی دو راه وجود دارد: در رویکرد تقویمی یا «سن و مرحله»، مطالب با شرح جریان بسته شدن نطفه آغاز و براساس سن یا دوره‌های تقویمی‌ در طول فراخنای زندگی فصل‌بندی می‌شود. برعکس رویکرد تقویمی، رویکرد موضوعی برحسب زمینه‌های رشد سازماندهی و هر زمینه از آغاز تا رسیده‌ترین شکل دنبال می‌شود، هر دو این شیوه‌ها محاسن و معایبی دارند. از یک سو، تمرکز تقویمی ویژگی کل گرایانه رشد را روشن می‌کند، ولی ممکن است پیوند بین رویدادهای اولیه و بعدی را در هر یک از قلمروهای رشد تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، رویکرد موضوعی توالی و فرایندهای رشد را روشن می‌کند، اما این موفقیت به قیمت شکست در بیان ویژگی کل گرایانه رشد به دست می‌آید. من راه سازماندهی موضوعی را برگزیده‌ام و با تمرکز تعمدی بر فرایندهای رشد، دیدگاهی پیوسته از توالی دگرگونیها را که کودکان در هر قلمرو رشدی تجربه می‌کنند، در اختیار دانشجویان قرار داده‌ام. در عین حال، به قصد ترسیم تصویری کل گرایانه از انسان در حال رشد، که آن را ضروری می‌دانم، در کتاب خود بر تعامل اساسی بین عوامل مؤثر زیستی، شناختی، اجتماعی و بوم شناختی و تأثیر این عوامل بر همه جهات رشد تأکید کرده‌ام. بدین ترتیب، با آنکه این کتاب به صورت موضوعی سازماندهی شده است، دانشجویان کلیت انسان و ویژگی کل گرایانه رشد وی را فراموش نخواهند کرد.برای شناساندن رشد انسان به طور سنتی دو راه وجود دارد: در رویکرد تقویمی یا «سن و مرحله»، مطالب با شرح جریان بسته شدن نطفه آغاز و براساس سن یا دوره‌های تقویمی‌ در طول فراخنای زندگی فصل‌بندی می‌شود. برعکس رویکرد تقویمی، رویکرد موضوعی برحسب زمینه‌های رشد سازماندهی و هر زمینه از آغاز تا رسیده‌ترین شکل دنبال می‌شود، هر دو این شیوه‌ها محاسن و معایبی دارند. از یک سو، تمرکز تقویمی ویژگی کل گرایانه رشد را روشن می‌کند، ولی ممکن است پیوند بین رویدادهای اولیه و بعدی را در هر یک از قلمروهای رشد تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، رویکرد موضوعی توالی و فرایندهای رشد را روشن می‌کند، اما این موفقیت به قیمت شکست در بیان ویژگی کل گرایانه رشد به دست می‌آید. من راه سازماندهی موضوعی را برگزیده‌ام و با تمرکز تعمدی بر فرایندهای رشد، دیدگاهی پیوسته از توالی دگرگونیها را که کودکان در هر قلمرو رشدی تجربه می‌کنند، در اختیار دانشجویان قرار داده‌ام. در عین حال، به قصد ترسیم تصویری کل گرایانه از انسان در حال رشد، که آن را ضروری می‌دانم، در کتاب خود بر تعامل اساسی بین عوامل مؤثر زیستی، شناختی، اجتماعی و بوم شناختی و تأثیر این عوامل بر همه جهات رشد تأکید کرده‌ام. بدین ترتیب، با آنکه این کتاب به صورت موضوعی سازماندهی شده است، دانشجویان کلیت انسان و ویژگی کل گرایانه رشد وی را فراموش نخواهند کرد.

مجوز کتاب

تومان 70000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.