Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

روابط بین‌الملل (نظریه و رویه)

روابط بین‌الملل (نظریه و رویه)

مهدی شاپوریمسعود موسوی شفائی

اين كتاب با هدف ارائه متنی فنی و روان و در عين حال جامع در زمينه روابط بین الملل آماده شده است، و تمام تلاش آن بر اين است تا با بهره‌گيری از يك شيوۀ نگارشی گويا، متنی در حوزۀ روابط بين‌الملل فراهم آورد كه ضمن پرداختن به جريان اصلی نظريه‌های روابط بين‌الملل، تحولاتی كه بستر يا عرصۀ روابط بين‌الملل را به صورت بنيادی دگرگون كرده است (به‌طور خاص جهانی شدن) را نيز در بر بگيرد. به عبارت ديگر اين كتاب خلائی در ميانۀ «بحث ناب و مفهومی نظريه‌های روابط بين‌الملل» از يكسو و «مباحث سياست بين‌الملل» از ديگر سو را برای دانش‌پژوهان رشته‌های روابط بين‌الملل، مطالعات منطق‌های، علوم سياسی، جغرافيای سياسی، حقوق بين‌الملل و ارتباطات پر می‌كند، با اين هدف كه بتواند دركی مبنايی از روابط بين‌الملل ارائه كند.اين كتاب با هدف ارائه متنی فنی و روان و در عين حال جامع در زمينه روابط بین الملل آماده شده است، و تمام تلاش آن بر اين است تا با بهره‌گيری از يك شيوۀ نگارشی گويا، متنی در حوزۀ روابط بين‌الملل فراهم آورد كه ضمن پرداختن به جريان اصلی نظريه‌های روابط بين‌الملل، تحولاتی كه بستر يا عرصۀ روابط بين‌الملل را به صورت بنيادی دگرگون كرده است (به‌طور خاص جهانی شدن) را نيز در بر بگيرد. به عبارت ديگر اين كتاب خلائی در ميانۀ «بحث ناب و مفهومی نظريه‌های روابط بين‌الملل» از يكسو و «مباحث سياست بين‌الملل» از ديگر سو را برای دانش‌پژوهان رشته‌های روابط بين‌الملل، مطالعات منطق‌های، علوم سياسی، جغرافيای سياسی، حقوق بين‌الملل و ارتباطات پر می‌كند، با اين هدف كه بتواند دركی مبنايی از روابط بين‌الملل ارائه كند.

مجوز کتاب

تومان 60000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.