Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

دینامیک كلاسیک ذرات و سیستم‌ها

دینامیک كلاسیک ذرات و سیستم‌ها

استفن تي. تورنتونجري بي. ماريون

در این کتاب بیان جدید و تا حد معقول کاملی از مکانیک کلاسیک ذرات، سیستم‌های ذرات و اجسام صلب برای دانشجویان رشتۀ فیزیک در سطح پیشرفتۀ دورۀ کارشناسی ارائه می‌شود. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای درس مکانیک که هر هفته سه ساعت و به مدت یکسال ارائه می‌شود، تنظیم شده است. اما، با برنامه‌ریزی دقیق و حذف بعضی مطالب1 می‌شود مباحث اساسی آن را در یک نیمسال (چهار واحدی) درس داد. مباحثی چون نوسان‌های غیرخطی، قضیۀ لیوویل، مسئلۀ سه جسم، برخورد‌های نسبیتی و برخی مطالب دیگر را در صورتی‌که زمان برای تدریس آن‌ها کافی نباشد، می‌توان به راحتی حذف کرد. اما امیدواریم که این مطالب به‌طور کلی حذف نشوند، چرا که این مباحث عمدتاً مباحث «سرگرم‌کنندۀ» فیزیک کلاسیک به‌شمار می‌آیند. از سوی دیگر، از این کتاب می‌توان در قسمت مکانیک درس‌های ریاضی فیزیک یا فیزیک نظری، بهره گرفت. دانشجویانی که این درس را می‌گیرند باید درس‌های فیزیک پایه و حساب دیفرانسیل و انتگرال را گذرانده باشند. از تألیف این کتاب سه منظور داشته‌ایم: الف) ارائۀ بررسی جدیدی از سیستم‌های مکانیک کلاسیک به طریقی که گذر به نظریۀ کوانتومی فیزیک با کمترین دشواری ممکن صورت پذیرد. به این خاطر، در سراسر این کتاب از نمادگذاری و اصطلاحات جدید بهره برده‌ایم. همچنین، به مفاهیمی که در فیزیک نوین مهم‌اند توجه خاص مبذول شده است. ب) آشنا کردن دانشجو با روش‌های جدید ریاضی در هر فرصتی و ورزیده کردن او در حل مسائل به‌طوری که در بهره‌گیری از آن‌ها مهارت معقولی به‌دست آورد. ج) تجهیز نسبتاً خوب دانشجو در یک دورۀ بسیار مهم تحصیلی، بین فیزیک «مقدماتی» و فیزیک «پیشرفته» و آماده‌سازی او برای رویارویی با صورتبندی نظری و همچنین بهره‌گیری از روش‌های عملی حل مسئله. به فراخور موقعیت‌هایی که پیش می‌آید، در این کتاب شیوه‌های ریاضی جدید هم مطرح می‌شونددر این کتاب بیان جدید و تا حد معقول کاملی از مکانیک کلاسیک ذرات، سیستم‌های ذرات و اجسام صلب برای دانشجویان رشتۀ فیزیک در سطح پیشرفتۀ دورۀ کارشناسی ارائه می‌شود. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای درس مکانیک که هر هفته سه ساعت و به مدت یکسال ارائه می‌شود، تنظیم شده است. اما، با برنامه‌ریزی دقیق و حذف بعضی مطالب1 می‌شود مباحث اساسی آن را در یک نیمسال (چهار واحدی) درس داد. مباحثی چون نوسان‌های غیرخطی، قضیۀ لیوویل، مسئلۀ سه جسم، برخورد‌های نسبیتی و برخی مطالب دیگر را در صورتی‌که زمان برای تدریس آن‌ها کافی نباشد، می‌توان به راحتی حذف کرد. اما امیدواریم که این مطالب به‌طور کلی حذف نشوند، چرا که این مباحث عمدتاً مباحث «سرگرم‌کنندۀ» فیزیک کلاسیک به‌شمار می‌آیند. از سوی دیگر، از این کتاب می‌توان در قسمت مکانیک درس‌های ریاضی فیزیک یا فیزیک نظری، بهره گرفت. دانشجویانی که این درس را می‌گیرند باید درس‌های فیزیک پایه و حساب دیفرانسیل و انتگرال را گذرانده باشند. از تألیف این کتاب سه منظور داشته‌ایم: الف) ارائۀ بررسی جدیدی از سیستم‌های مکانیک کلاسیک به طریقی که گذر به نظریۀ کوانتومی فیزیک با کمترین دشواری ممکن صورت پذیرد. به این خاطر، در سراسر این کتاب از نمادگذاری و اصطلاحات جدید بهره برده‌ایم. همچنین، به مفاهیمی که در فیزیک نوین مهم‌اند توجه خاص مبذول شده است. ب) آشنا کردن دانشجو با روش‌های جدید ریاضی در هر فرصتی و ورزیده کردن او در حل مسائل به‌طوری که در بهره‌گیری از آن‌ها مهارت معقولی به‌دست آورد. ج) تجهیز نسبتاً خوب دانشجو در یک دورۀ بسیار مهم تحصیلی، بین فیزیک «مقدماتی» و فیزیک «پیشرفته» و آماده‌سازی او برای رویارویی با صورتبندی نظری و همچنین بهره‌گیری از روش‌های عملی حل مسئله. به فراخور موقعیت‌هایی که پیش می‌آید، در این کتاب شیوه‌های ریاضی جدید هم مطرح می‌شوند

مجوز کتاب

تومان 100000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.