Book icon with persian name of Pubnito
فروشگاهکتابخانه

سبد خرید


تعداد کل:0

ایمونولوژی تخصصی جلد چهارم: تکامل لنفوسیت‌ها در ایمنی تطبیقی

ایمونولوژی تخصصی جلد چهارم: تکامل لنفوسیت‌ها در ایمنی تطبیقی

مرتضی حسین‌زادهسمیه مامی

"مجموعه کتب ایمونولوژی تخصصی" با هدف تجمیع و گردآوری اکثر اطلاعات و یافته‌‌های موجود در مباحث و فصول مختلف کتب و منابع اصلی ایمونولوژی و ایجاد یک مجموعه نسبتاً کامل از دانسته ‌های موجود برای نخستین بار در ۲۴ کتاب جداگانه تخصصی ایمونولوژی گردآوری شده است. جلدهای آینده و در حال تولید ایمونولوژی تخصصی علاوه بر متن و تصوير شامل فيلم، پيوند، ماژول‌های آزمون و خودارزیابی و محتوای تعاملی در یک بستر واحد هستند و مخاطبین می‌توانند فرآیند درك محتوا را با سرعت مدنظر خود پیش ببرند. در این کتاب و به عنوان جلد چهارم از مجموعه کتب تخصصی ایمونولوژی، نویسندگان به مبحث تولید، بلوغ و تکامل لنفوسیت‌های B و T در سیستم ایمنی تطبیقی یا اکتسابی پرداخته و جدیدترین اکتشافات و نظریه‌ها را همراه با جزئیات کلیه مراحل تکاملی، مکانیسم‌های مولکولی و نوترکیبی، مولکول‌های سطحی، فاکتورهای رونویسی و زیرمجموعه‌های عملکردی مختلف گردآوری کرده‌اند. در فصل اول تولید و بلوغ لنفوسیت‌های B ابتدا در موش و سپس انسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و کلیه مکانیسم‌ها و تحولاتی که موجب بازآرایی یا نوترکیبی ژن‌های پذیرنده آنتی‌ژن در این سلول می‌شود، همراه با اختلافات و شباهت‌های موجود در این دو گونه تحلیل شده و نمونه‌های دیگری از بلوغ لنفوسیتی در گونه‌هایی مانند جوجه و خرگوش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز کلیه مراحل تولید، مهاجرت، بلوغ، تکامل و ایجاد زیرگروه‌های مختلف عملکردی در سلول‌های T با ذکر مکانیسم‌ها و جزئیات کامل همراه با مراحل فعالیت و فاکتورهای رونویسی لازم در زیر مجموعه‌های مختلف این سلول ذکر گردیده است."مجموعه کتب ایمونولوژی تخصصی" با هدف تجمیع و گردآوری اکثر اطلاعات و یافته‌‌های موجود در مباحث و فصول مختلف کتب و منابع اصلی ایمونولوژی و ایجاد یک مجموعه نسبتاً کامل از دانسته ‌های موجود برای نخستین بار در ۲۴ کتاب جداگانه تخصصی ایمونولوژی گردآوری شده است. جلدهای آینده و در حال تولید ایمونولوژی تخصصی علاوه بر متن و تصوير شامل فيلم، پيوند، ماژول‌های آزمون و خودارزیابی و محتوای تعاملی در یک بستر واحد هستند و مخاطبین می‌توانند فرآیند درك محتوا را با سرعت مدنظر خود پیش ببرند. در این کتاب و به عنوان جلد چهارم از مجموعه کتب تخصصی ایمونولوژی، نویسندگان به مبحث تولید، بلوغ و تکامل لنفوسیت‌های B و T در سیستم ایمنی تطبیقی یا اکتسابی پرداخته و جدیدترین اکتشافات و نظریه‌ها را همراه با جزئیات کلیه مراحل تکاملی، مکانیسم‌های مولکولی و نوترکیبی، مولکول‌های سطحی، فاکتورهای رونویسی و زیرمجموعه‌های عملکردی مختلف گردآوری کرده‌اند. در فصل اول تولید و بلوغ لنفوسیت‌های B ابتدا در موش و سپس انسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و کلیه مکانیسم‌ها و تحولاتی که موجب بازآرایی یا نوترکیبی ژن‌های پذیرنده آنتی‌ژن در این سلول می‌شود، همراه با اختلافات و شباهت‌های موجود در این دو گونه تحلیل شده و نمونه‌های دیگری از بلوغ لنفوسیتی در گونه‌هایی مانند جوجه و خرگوش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم نیز کلیه مراحل تولید، مهاجرت، بلوغ، تکامل و ایجاد زیرگروه‌های مختلف عملکردی در سلول‌های T با ذکر مکانیسم‌ها و جزئیات کامل همراه با مراحل فعالیت و فاکتورهای رونویسی لازم در زیر مجموعه‌های مختلف این سلول ذکر گردیده است.

تومان 80000

همه نظرها

میانگین امتیازها

برای فیلتر نظرها، یک ردیف از پایین انتخاب کنید

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کتاب‌های پیشنهادی

بر اساس کتاب هایی که پسندیده یا خوانده اید

logo

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.