سبد خرید


ایمونولوژی تخصصی جلد دوم: سلول‌های ایمنی ذاتی و اندام‌های لنفاوی

ایمونولوژی تخصصی جلد دوم: سلول‌های ایمنی ذاتی و اندام‌های لنفاوی

"مجموعه کتب ایمونولوژی تخصصی" با هدف تجمیع و گردآوری اکثر اطلاعات و یافته‌‌های موجود در مباحث و فصول مختلف کتب و منابع اصلی ایمونولوژی و ایجاد یک مجموعه نسبتاً کامل از دانسته ‌های موجود برای نخستین بار در ۲۴ کتاب جداگانه تخصصی ایمونولوژی گردآوری شده است. در این کتاب و به عنوان جلد دوم از مجموعه کتب تخصصی ایمونولوژی، نویسندگان به سلول‌های ایمنی ذاتی و اندام‌های لنفاوی پرداخته و در بخش اول سلول‌های ایمنی ذاتی با ذکر کلیه مشخصات، جزئیات، دسته‌بندی، زیر گروه‌ها، ساختار و عملکرد توضیح داده شده است. در فصل اول به بیگانه خوارهای چند هسته‌ای، در فصل دوم به بیگانه خوارهای تک هسته‌ای، در فصل سوم به سلول‌های دندریتیک، در فصل چهارم به ماست سل‌ها، بازوفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها، در فصل پنجم به لنفوسیت‌ها، در فصل ششم به سلول‌های کشنده طبیعی و در فصل هفتم به سلول‌های کشنده طبیعی NKT پرداخته شده است. سپس در بخش دوم اعضاء و اندام‌های لنفاوی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در فصل اول به ارگان‌های لنفوئیدی اولیه، در فصل دوم به ارگان‌های لنفوئیدی ثانویه و در فصل سوم اصطلاح ارگان‌های لنفوئیدی ثالثیه با ذکر کلیه مباحث مربوط به ساختار و عملکرد اعضاء و بافت‌های لنفاوی موجود در این تقسیم بندی شرح داده شده است."مجموعه کتب ایمونولوژی تخصصی" با هدف تجمیع و گردآوری اکثر اطلاعات و یافته‌‌های موجود در مباحث و فصول مختلف کتب و منابع اصلی ایمونولوژی و ایجاد یک مجموعه نسبتاً کامل از دانسته ‌های موجود برای نخستین بار در ۲۴ کتاب جداگانه تخصصی ایمونولوژی گردآوری شده است. در این کتاب و به عنوان جلد دوم از مجموعه کتب تخصصی ایمونولوژی، نویسندگان به سلول‌های ایمنی ذاتی و اندام‌های لنفاوی پرداخته و در بخش اول سلول‌های ایمنی ذاتی با ذکر کلیه مشخصات، جزئیات، دسته‌بندی، زیر گروه‌ها، ساختار و عملکرد توضیح داده شده است. در فصل اول به بیگانه خوارهای چند هسته‌ای، در فصل دوم به بیگانه خوارهای تک هسته‌ای، در فصل سوم به سلول‌های دندریتیک، در فصل چهارم به ماست سل‌ها، بازوفیل‌ها و ائوزینوفیل‌ها، در فصل پنجم به لنفوسیت‌ها، در فصل ششم به سلول‌های کشنده طبیعی و در فصل هفتم به سلول‌های کشنده طبیعی NKT پرداخته شده است. سپس در بخش دوم اعضاء و اندام‌های لنفاوی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در فصل اول به ارگان‌های لنفوئیدی اولیه، در فصل دوم به ارگان‌های لنفوئیدی ثانویه و در فصل سوم اصطلاح ارگان‌های لنفوئیدی ثالثیه با ذکر کلیه مباحث مربوط به ساختار و عملکرد اعضاء و بافت‌های لنفاوی موجود در این تقسیم بندی شرح داده شده است.

تومان 70000

همه نظرها

میانگین امتیازها

جزئیات رتبه بندی مشتریان در پنج رده مختلف

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app