سبد خرید


محبوبترین‌ها

ایمونولوژی تخصصی جلد اول: تعریف، تاریخچه و تکامل سیستم ایمنی

"مجموعه کتب ایمونولوژی تخصصی" با هدف تجمیع و گردآوری اکثر اطلاعات و یافته‌‌های موجود در مباحث و فصول مختلف کتب و منابع اصلی ایمونولوژی و ایجاد یک مجموعه نسبتاً کامل از دانسته ‌های موجود برای نخستین بار در ۲۴ کتاب جداگانه تخصصی ایمونولوژی گردآوری شده است. جلدهای آینده و در حال تولید ایمونولوژی تخصصی علاوه بر متن و تصوير شامل فيلم، پيوند، ماژول‌های آزمون و خودارزیابی و محتوای تعاملی در یک بستر واحد هستند و مخاطبین می‌توانند فرآیند درك محتوا را با سرعت مدنظر خود پیش ببرند. در اولین جلد از مجموعه کتب ایمونولوژی تخصصی، نویسندگان به مبحث تعریف، تاریخچه و تکامل سیستم ایمنی در جانوران پرداخته و خواننده را از اساس با تعاریف پایه و بنیادی علم ایمنی شناسی آشنا کرده و سپس ویژگی‌های کلیدی سیستم ایمنی و اصطلاحاتی چون ایمنی ذاتی، ایمنی تطبیقی، مفهوم پاسخ‌های ایمنی، اصول بنیادین سیستم ایمنی، سلول‌های درگیر در این سیستم، مفهوم آنتی‌ژن و آنتی‌بادی، تولرانس یا تحمل ایمونولوژیک، اصول تنوع در پاسخ‌های ایمنی، گیرنده‌های آنتی‌ژنیک در سلول‌های ایمنی، سایتوکاین‌ها، مولکول‌های سازگاری نسجی و سیستم کمپلمان پرداخته و سپس در فصل دوم تاریخچه فعالیت‌ها، اکتشافات و تدوین مفاهیم اساسی سیستم ایمنی را از نظر خواننده می‌گذرانند. در فصل سوم نیز نگاهی به مفهوم، جزئیات و چگونگی تکامل مولکول‌ها، سلول‌ها، بافت‌ها، اندام‌ها و مکانیسم‌های پاسخ‌دهی سیستم ایمنی در سلسله جانوری انداخته می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app