نسبیت: خاص و عام

یوسف ثبوتی

نسبیت: خاص و عام

یوسف ثبوتی
مترجمان:

تاریخ انتشار:

17 دی، 1399

موضوعات:

علوم پایه

نشر:

مرکز نشر دانشگاهی

شابک:

978-964-325-380-6

برچسب‌ها:

علم, نسبیت, فیزیک, نظریه‌های فیزیکی و فیزیک ریاضی, نسبیت خاص, نسبیت عام

شرح :  

در این کتاب کم‌حجم که نام آن "نسبیت: خاص و عام" است، با خواننده تازه‌کار، ولی کنجکاو، از چند چیز سخن گفته شده است: از مبانی و اصول موضوعه الكترومغناطیس و ثابت بودن سرعت نور؛ از برابری ناظران لخت و ثابت بودن سرعت نور برای همه آن‌ها، و مألا پیدایش نسبیت خاص؛ از پیدایش مکانیک نسبیتی، صرفاً با پذیرش منطق زیبایی‌پسند انیشتین که نمی‌شود بخشی از فیزیک از تبدیل‌های لورنتس پیروی کند (الکترومغناطیس) و بخش دیگر از تبدیل‌های گالیله (مکانیک نیوتنی). همه قانون‌های فیزیک باید از یک تبدیل پیروی کنند، گالیله یا لورنتس؛ از تعمیم اصل برابری ناظرهای لخت، به این معنا که در هیچ جای عالم ناظر ممتاز وجود ندارد. همه ناظرها، چه لخت و چه نالخت، با هم برابرند. قانون‌های فیزیک در همه دستگاه‌های لخت و نالخت باید به یک صورت نوشته شوند (باز زیبایی پسندی انیشتین)؛ از پیدایش نسبیت عام با پذیرش نبود ناظر ممتاز، و این که نمی‌شود فضا – زمان تحول زمانی - مکانیِ انرژی - تکانه را رقم بزند و خود از انرژی - تکانه اثر نپذیرد. این دو باید با هم اندرکنش داشته باشند (باز تراويده ذهن نقاد انیشتین)؛ از شواهد مشاهداتی تأییدکننده درستی نسبیت عام؛ بالاخره از بعضی یافته‌های اخترفیزیکی و کیهان‌شناسی بر پایه نسبیت عام. در سراسر کتاب بیشتر به شرح و بسط اصول پرداخته‌ شده و از گفتن کاربردها حتی المقدور پرهیز شده است. اندازه کتاب برای تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر، برای دانشجوی ایرانی در یک سال تحصیلی، مناسب است.

کتاب‌های پیشنهادی

تومان

11,500