سبد خرید


معیارالاشعار

معیارالاشعار

کتاب معیار الاشعار از چند جنبه حائز اهمّیت است. نخست این‌که دومین کتاب کهن فارسیِ موجود است که به علم عروض و قافیه پرداخته است به‌گونه‌ای که پس از المعجم فی معاییر اشعار العجم کهن‌ترین کتاب در موضوع مذکور است که به دست ما رسیده، بدون آن که از کتاب المعجم بهره‌ای برده باشد. از سوی دیگر به‌دلیل آراء مهم مؤلّف دربارۀ عروض و قافیه همواره مورد استفاده و استناد عروض‌پژوهان معاصر بوده است. بخش نخست: مقدّمه.بخش دوم: متن کتاب معیار الاشعار است که روش تصحیح متن کتاب و مقابلۀ نسخه‌ها را در مبحث پایانی مقدّمه به تفصیل آورده‌ایم.بخش سوم: تعلیقات.بخش چهارم: پیوست تعلیقات.بخش پنجم: فهرست‌های متن کتاب.کتاب معیار الاشعار از چند جنبه حائز اهمّیت است. نخست این‌که دومین کتاب کهن فارسیِ موجود است که به علم عروض و قافیه پرداخته است به‌گونه‌ای که پس از المعجم فی معاییر اشعار العجم کهن‌ترین کتاب در موضوع مذکور است که به دست ما رسیده، بدون آن که از کتاب المعجم بهره‌ای برده باشد. از سوی دیگر به‌دلیل آراء مهم مؤلّف دربارۀ عروض و قافیه همواره مورد استفاده و استناد عروض‌پژوهان معاصر بوده است. بخش نخست: مقدّمه.بخش دوم: متن کتاب معیار الاشعار است که روش تصحیح متن کتاب و مقابلۀ نسخه‌ها را در مبحث پایانی مقدّمه به تفصیل آورده‌ایم.بخش سوم: تعلیقات.بخش چهارم: پیوست تعلیقات.بخش پنجم: فهرست‌های متن کتاب.

تومان 37500

همه نظرها

میانگین امتیازها

جزئیات رتبه بندی مشتریان در پنج رده مختلف

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app