کرونا به روایت تصویر: نقاشی خط

مجموعه کتاب‌های کروناروایت

کرونا به روایت تصویر: نقاشی خط

مجموعه کتاب‌های کروناروایت
مترجمان:

تاریخ انتشار:

03 مهر، 1399

موضوعات:

هنر و معماری, دکتری عمومی

نشر:

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

شابک:

برچسب‌ها:

کرونا, پزشکی, پرستاری, کادر بهداشت, کادر درمان, نظام پزشکی, کروناروایت, کرونا به روایت تصویر, نقاشی خط

شرح :  

کتاب‌های الکترونیکی کرونا به روایت تصویر اولین کتاب‌های دیجیتالی از مجموعه کتاب‌های کروناروایت است. آثار کتاب‌های کرونا به روایت تصویر از میان ۲۹۹۵ اثر که در سامانه کروناروایت در بخش کرونا به روایت تصویر ثبت شده اند انتخاب شده و مشتمل بر ۵ فصل کرونا به روایت عکس، کرونا به روایت طرح، کرونا به روایت سازمان‌ها، کرونا به روایت نقاشی کودکان و کرونا به روایت نقاشی خط است. کتاب حاضر کتاب "کرونا به روایت تصویر: نقاشی خط" می باشد که با مشارکت زوج هنرمندی که هزار اثر هنری خود را به درمانگران تقدیم کرده‌اند تهیه شده است. همچنین در ابتدای آن، فیلم های مرتبط با یادداشت شخصیت های مختلف بر روی تابلوی یادبود کروناروایت نیز به نمایش در آمده است.

کتاب‌های پیشنهادی

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان