سبد خرید


تعامل پروکاریوت ها با تغییرات اپی ژنتیکی در میزبان

تعامل پروکاریوت ها با تغییرات اپی ژنتیکی در میزبان

در سال های اخیر پژوهش های متعددی، اهمیت تغییرات اپی ژنتیکی در برهمکنش باکتری ها با میزبان را مورد بررسی قرار داده اند. باکتری های مفید و بیماری زا ماشین اپی ژنومی میزبان را در جهت پیشبرد اهداف خود در اختیار می گیرند؛ بدین ترتیب تا حدودی می توان ارتباط پزشکی شخص محور و میکروبیوم انسان را مشخص نمود. در این مجموعه مکانیسم های تغییرات اپی ژنتیکی القاء شده در انسان توسط پروکاریوت ها و تعامل با ماشین اپی ژنوم میزبان در دو حالت سلامت و بیماری ارائه شده است; از ویژگی های مجموعه فوق، سادگی نگارش و بیان قابل فهم جهت گروههای هدف در دو بخش علوم پایه و بالینی است. نویسندگان پژوهشگر مجموعه فوق در کمال سادگی به بیان نکات مهم و اساسی این ارتباط و مثال های کاربردی موضوع پرداخته اند.در سال های اخیر پژوهش های متعددی، اهمیت تغییرات اپی ژنتیکی در برهمکنش باکتری ها با میزبان را مورد بررسی قرار داده اند. باکتری های مفید و بیماری زا ماشین اپی ژنومی میزبان را در جهت پیشبرد اهداف خود در اختیار می گیرند؛ بدین ترتیب تا حدودی می توان ارتباط پزشکی شخص محور و میکروبیوم انسان را مشخص نمود. در این مجموعه مکانیسم های تغییرات اپی ژنتیکی القاء شده در انسان توسط پروکاریوت ها و تعامل با ماشین اپی ژنوم میزبان در دو حالت سلامت و بیماری ارائه شده است; از ویژگی های مجموعه فوق، سادگی نگارش و بیان قابل فهم جهت گروههای هدف در دو بخش علوم پایه و بالینی است. نویسندگان پژوهشگر مجموعه فوق در کمال سادگی به بیان نکات مهم و اساسی این ارتباط و مثال های کاربردی موضوع پرداخته اند.

رایگان

همه نظرها

میانگین امتیازها

جزئیات رتبه بندی مشتریان در پنج رده مختلف

0

0

0

0

0

0

مجموع

میانگین امتیاز کاربران

نظرهای این کتاب

نظرتان را با دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت توسعه و فن آوری آوید اروند بوده و هرگونه استفاده غیر معمول از محتویات این سایت، پیگرد قانونی دارد.

Download android app