میرداود عمرانی
دکتر میرداود عمرانی با مرتبه استادی، رییس مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی مجاری ادراری تناسلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد. وی در سال 1376 از دانشگاه شفیلد انگلستان در رشته ژنتیک پزشکی فارغ التحصیل شد و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با مرتبه استادیاری مشغول به کار گردید و در حال حاضر استاد گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد. فعالیت‌های علمی ایشان غالبا در زمینه اپی‌ژنتیک، سلول‌های بنیادی مزانشیمی و ژنتیک سرطان‌ است و بیش از دویست و پنجاه مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی و ده‌ها سخنرانی در کنگره‌های بین‌المللی و داخلی در کارنامه علمی ایشان به چشم می‌خورد.

تازه‌ها